Đóng dấu

Bild

GROHE AG
58653 Hemer/Germany
Đức

Pháp lý
Stock Corporation, seat Hemer,district court Iserlohn HRB 5726

VAT REG NO DE 814 627 775

Ban Giám đốc Điều hành:
Michael Rauterkus (CEO)
Adam Bryson
Thomas Fuhr
Michael Mager

Telephone +49 (0)211 9130 3000
Telefax +49 (0)211 9130 3031

GROHE AG không chịu trách nhiệm pháp lý cho những gợi ý BestMatch®. Các kết quả được đưa ra dựa trên mức áp lực nước 3 bar. Các vật liệu sử dụng trên bề mặt sứ sẽ ảnh hưởng đến việc văng nước và dòng nước chảy.