ตราประทับ

Bild

GROHE AG
58653 เฮเมอร์/เยอรมนี
เยอรมนี

รูปแบบทางกฎหมาย
Stock Corporation, seat Hemer,district court Iserlohn HRB 5726

VAT REG NO DE 814 627 775

ประธานคณะกรรมการผู้ดูแลตรวจสอบ
Bijoy Madassery

คณะกรรมการผู้บริหาร
Thomas Fuhr (Co-CEO and Member of the Management Board)
Jonas Brennwald (Co-CEO and Member of the Management Board)

โทรศัพท์ +49 (0)211 9130 3000
โทรสาร +49 (0)211 9130 3031

GROHE AG ไม่รับผิดชอบต่อการแนะนำเซรามิก BestMatch® ที่ระบุไว้ ตัวเลือกการผสมผสานที่ปรากฏสอดคล้องกับผลการทดสอบของ GROHE TestCenter และผ่านการทดสอบด้วยแรงดันน้ำ 3 บาร์ เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่มีความทนแบบเฉพาะเจาะจง พฤติกรรมที่โดนน้ำกระเซ็นอาจส่งผลต่อตัวเซรามิกเอง